Welkom op de website van de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever.

Hier vind je uitleg over onze werking en de laatste nieuwtjes. Binnenkort kan je op dit adres ook terecht voor informatie over de natuurgebieden op Linkerscheldeoever, de manier waarop we die natuur beheren en waarom dat zo belangrijk is.

Er is veel waardevolle natuur op Linkerscheldeoever; zij aan zij met landbouw, recreatie en industrie. Deze natuur staat onder druk. In onze verstedelijkte omgeving verdringen een handvol – dikwijls uitheemse of aangeplante – soorten al snel de andere. Dieren zoals de bruine kiekendief verliezen hun laatste snippers leefgebied en onze biodiversiteit gaat achteruit. Om dat te voorkomen is er nood aan samenhangend natuurbeheer. Daarop zetten we in.

Met gerichte ingrepen en een consequente opvolging kunnen we kwetsbare soorten een stabiele thuis bieden. Zo zetten we de beschikbare ruimte in op de meest efficiënte manier; we creëren zoveel mogelijk natuurwaarde en houden de biodiversiteit in stand.

Natuurbeheer is complex. Sommige ingrepen lijken tegenstrijdig aan het doel van natuurbehoud, zoals het rooien van bomen of het afgraven van de bodem. Toch zijn zulke werken noodzakelijk voor een gezond ecosysteem met veel diversiteit.

Voor meer uitleg over onze aanpak, kan je t onze Meest Gestelde Vragen raadplegen. Vind je daar geen antwoord op jouw vragen? Neem dan contact met ons op via scheldeproject.anb@vlaanderen.be.

Actueel
oktober 2021
Bewonerswandeling Groot Rietveld en Rietveld van Kallo

Op zaterdag 6 november organiseren we een begeleide wandeling langs de rietvelden van Kallo voor de omwonenden. Tijdens de wandeling vertelt onze boswachter, Bram Vereecken, over de manier waarop we de natuurwaarde van de gebieden in stand houden en versterken, van nu tot 2045.

Rietvelden hebben een belangrijke ecologische functie. Ze huisvesten tal van typische dier- en plantensoorten. Onder meer de bruine kiekendief, de roerdomp en de kleine karekiet vinden er voedsel en beschutting in het riet. Daarnaast slaan rietvelden ook heel wat CO2 op en dragen ze zo bij aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Helaas is Vlaanderen al de overgrote meerderheid van haar rietvelden kwijtgeraakt. De gebieden die nu overblijven, staan onder druk door toenemende droogteperiodes en verstedelijking. Zeker in hun huidige, kwetsbare positie worden ze ook makkelijk overwoekerd door andere planten.

In het Groot Rietveld bijvoorbeeld, overschaduwen en verdringen opgeschoten bomen zoals wilgen de riet- en oeverplanten. Daardoor dreigen de vele vissen, insecten en vogels die afhankelijk zijn van de rietvelden, hun voedingsbron en leefgebied kwijt te raken. Op korte termijn kappen we daarom bomen in het gebied. Zo komt er weer plaats vrij voor een uitgestrekt en gezond rietveld dat bruist van het leven.

Vragen over rond de plannen voor Groot Rietveld of Rietveld van Kallo. Check zeker onze veel gestelde vragen.

Schrijf u in voor de wandeling vóór woensdag 3 november: https://bit.ly/KalloLSO.

Suggesties of bedenkingen? Laat het ons weten per post of mail:
Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid
Adviezen en Vergunningen Oost-Vlaanderen,
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 73, 9000 GENT
mail: aves.ovl@vlaanderen.be.

september 2021
Spectaculair broedsucces aan de Waaslandhaven

De natuurgebieden in en rond de Waaslandhaven zijn populaire bestemmingen voor vogelspotters dankzij de vele bijzondere soorten die er te zien zijn. Vogels als de kluut, de lepelaar en de smient zoeken er voedsel, rust of een veilige plaats om te broeden. Het gaat over relatief kleine natuurgebieden en de vogels zijn niet de enige soorten die er naar voedsel komen zoeken.

Zoveel vogels op zo’n beperkte oppervlakte, dat is een aantrekkelijk aanbod voor roofdieren, zeker tijdens het broedseizoen. Eén enkele vos of steenmarter kan al een ware ravage aanrichten. Daarom werkten experts van Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en bosonderzoek een set maatregelen uit om geschikte en veilige broedplaatsen te voorzien.

“In de eerste plaats proberen we de roofdieren op afstand te houden”, vertelt Laurent Vanden Abeele van Natuur en Bos: “bijvoorbeeld door broedeilanden aan te leggen of afsluitingen te zetten, de zogenaamde vossenrasters. Maar we proberen ook te vermijden dat er hoge bomen in de buurt zijn, want die gebruiken buizerds en kraaiachtigen als uitkijkpost.”

De ingrepen hebben hun effect niet gemist. Het afgelopen broedseizoen was een groot succes voor heel wat soorten zoals de scholekster, de tureluur en de lepelaar. “Ik ben in het bijzonder blij voor de kluten”, zegt Vanden Abeele: “die hebben weinig andere geschikte broedplaatsen in deze streek en hun populatie is erg kwetsbaar. Maar dit jaar deden ze het heel goed.”

Schrijf je hier in voor onze nieuwsflits.

Schrijf je hier in voor onze nieuwsflits en leef mee met de natuur op Linkerscheldeoever.

Publicaties
Bekijk de Beheervisie 2021 -2045.