Welkom op de
website van de
Beheercommissie
Natuur
Linkerscheldeoever

Op de Linkerscheldeoever deelt de natuur het landschap met de haven, de landbouw en met alle mensen die hier leven, werken, recreëren ... Vanuit haar diverse samenstelling en met een veelkleurige bril ziet de beheercommissie erop toe dat de natuurdoelen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn ook in dit complexe gebied gehaald worden.

Binnenkort wordt deze website het informatiecentrum voor wie volledige, juiste en actuele informatie wil vinden over de natuur, het natuurbeleid en het natuurbeheer op de Linkerscheldeoever. Deze website is in opbouw.

In afwachting lees je hier al een selectie van de informatie waar je als lid van de beheercommissie, als natuurkenner, als beleidsmaker, als wetenschapper, als student, als geïnteresseerde buurtbewoner, als nieuwsgierige onderzoeker … misschien wel naar op zoek bent. Die informatie vullen we aan met het relevante actuele nieuws over enkele lopende procedures en activiteiten.

Welkom. Op deze website én in de natuurgebieden op Linkerscheldeoever.

Wereldwijd staat de biodiversiteit onder druk. Kwetsbare dieren en planten hebben nood aan de bescherming en de verbetering van de gebieden waar ze leven. Het vraagt om een samenhangend natuurbeheer en een doordacht gebruik van de beperkte beschikbare ruimte.

Natuurbeheer is complex. Sommige ingrepen lijken soms tegenstrijdig met het doel van natuurbehoud, zoals bomen rooien of de bodem afgraven. Toch zijn zulke werken noodzakelijk voor een gezond ecosysteem met een rijke variëteit aan dieren en planten dat bestand is, maar ons ook voor een stuk beschermt, tegen de extreme grillen van een kantelend klimaat.

Waarom is natuur
en natuur-
beheer op de
Linkerscheldeoever
zo belangrijk?

Zit je met vragen?

Neem contact met ons op via scheldeproject.anb@vlaanderen.be

Blijf je graag op de hoogte van kleine en grote nieuwtjes in en rond onze natuurgebieden?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsflits en beleef het mee!

Actueel
01.01.2021
Bewonerswandelingen Drijdijck/Spaans Fort

Goede voornemens en leuke vooruitzichten voor 2022?!

In het voorjaar neemt boswachter Bram Vereecken de omwonenden van Drijdijck en het Spaans Fort mee tijdens een begeleide wandeling. Hij vertelt hen welk beheer we in deze gebieden de komende jaren plannen: hoe we in een ‘plas en oever’-gebied zoals Drijdijck en een ‘riet en water’-gebied zoals het Spaans Fort de typische soorten die er zich thuis voelen, in de toekomst verder ondersteunen.

Hoe zorgen we dat het riet zich goed ontwikkelt voor blauwborsten in het Spaans Fort? Hoe zorgen we voor ideale plekjes waar vogels als de lepelaar graag en veilig broeden in Drijdijck? Waar is er ruimte om ook mensen te laten wandelen en te laten genieten? Ons antwoord lees je in het natuurbeheerplan. Weet je graag meer?

Publieke consultatie beheerplannen Drijdijck, Spaans Fort en Haasop

Ben je benieuwd naar meer details van de natuurbeheerplannen? Tijdens de publieke consultatie kan je de beheerplannen online inkijken via
natuurenbos.be/natuurbeheerplannen-in-publieke-consultatie
of op papier bij de dienst Stedenbouw in het gemeentehuis van Beveren (Gravenplein 8 - elke dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 8.30 tot 12.30 u.)

Drijdijck/Spaans Fort:

Publieke consultatie beheerplannen Drijdijck, Spaans Fort: 14 maart – 14 april 2022
Bewonerswandeling: 13 maart van 10 tot 13 u. – hapje en drankje voorzien!
Schrijf je hier in voor 6 maart 2021
Vertrekpunt: Parking Spaans Fort ter hoogte van de Sint-Michielsstraat
Ook voor Haasop stellen we je graag een natuurbeheerplan voor.
Publieke consultatie beheerplan Haasop: 23 mei – 23 juni 2022

Suggesties of bedenkingen bij deze beheerplannen?

Laat ze ons weten per post of mail:

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 739 aves.ovl@vlaanderen.be

01.01.2021
Spectaculair broedsucces aan de Waaslandhaven

De natuurgebieden in en rond de Waaslandhaven zijn populaire bestemmingen voor vogelspotters dankzij de vele bijzondere soorten die er te zien zijn. Vogels als de kluut, de lepelaar en de smient zoeken er voedsel, rust of een veilige plaats om te broeden. Het gaat over relatief kleine natuurgebieden en de vogels zijn niet de enige soorten die er naar voedsel komen zoeken.

Zoveel vogels op zo’n beperkte oppervlakte, dat is een aantrekkelijk aanbod voor roofdieren, zeker tijdens het broedseizoen. Eén enkele vos of steenmarter kan al een ware ravage aanrichten. Daarom werkten experts van Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek een set maatregelen uit om geschikte en veilige broedplaatsen te voorzien.

“In de eerste plaats proberen we de roofdieren op afstand te houden”, vertelt Laurent Vanden Abeele van Natuur en Bos. “Bijvoorbeeld door broedeilanden aan te leggen of afsluitingen te zetten, de zogenaamde vossenrasters. Maar we proberen ook te vermijden dat er hoge bomen in de buurt zijn, want die gebruiken buizerds en kraaiachtigen als uitkijkpost.”

De ingrepen hebben hun effect niet gemist. Het afgelopen broedseizoen was een groot succes voor heel wat soorten, zoals de scholekster, de tureluur en de lepelaar. “Ik ben in het bijzonder blij voor de kluten”, zegt Vanden Abeele. “Die hebben weinig andere geschikte broedplaatsen in deze streek en hun populatie is erg kwetsbaar. Maar dit jaar deden ze het heel goed.”

Schrijf je hier in voor
onze nieuwsflits.

Schrijf je hier in voor onze nieuwsflits en leef mee met de natuur op Linkerscheldeoever.