Deelgebieden

Het Vogelrichtlijngebied 'Schorren en Polders van de Beneden-Schelde' telt meer dan 20 natuurgebieden. Echte topnatuur krijgen we er pas als zij er optimaal bijliggen. Via beheer- en optimalisatiewerken zorgen we daarvoor.

Ook in de haven of in het landbouwgebied leven heel wat dieren en planten. Typische landbouwsoorten als akker- en weidevogels, zie je andersom meer en meer in natuurgebieden: de natuur houdt zich niet aan grenzen.

In dit overzicht vindt u alle natuur-, landbouw- en havengebieden op de Linkerscheldeoever waar de natuur een hoofdrol speelt of waar ze het landschap enkel bijkleurt naast andere hoofdrolspelers.