Groot Buitenschoor

Het Groot Buitenschoor is een buitendijks natuurreservaat op de rechterscheldeoever, ter hoogte van de grens met Nederland. Het vormt een brak schorregebied dat tweemaal per dag, geheel of deels, onder water komt te liggen. Door het in- en uitstromende water is er een grote dynamiek in het gebied. Enkel speciaal aangepaste (en zeldzame) dieren en planten kunnen hier overleven. Ook Groot Buitenschoor maakt deel uit van het Vogelrichtlijngebied ‘Schorren en polders van de Benedenschelde.’
Evaluatie habitatontwikkeling      

Beheer en aanbevelingen

Een uitgekiende combinatie van begrazings- en maaibeheer zorgt dat het Groot Schoor niet enkel plaats biedt aan riet, maar ook aan stukjes zilt grasland. Natuurpunt Antwerpen Noord beheert dit gebied.