Leefgebieden

De zorg voor dier- en plantensoorten gebeurt door de bescherming en een goed beheer van hun leefgebied. Het Vogelrichtlijngebied op Linkerscheldeoever telt meerdere types leefgebied. Ze vormen elk een ideale leefomgeving voor verschillende soortengroepen. 

Per leefgebied vind je een overzicht van de gebieden op Linkerscheldeoever waarin ze voorkomen, de soorten die hier leven en de evolutie van de broedvogels.