Koning Kieldrechtpolder Yves Adams

Koning Kieldrechtpolder

De Koning Kieldrechtpolder is een groot landbouwgebied. De ligging van de polder in de omgeving van bestaande natuurgebieden (zoals de Grote Geule) maakt de polder geschikt voor maatregelen om het landbouwgebied in de toekomst te verrijken met kiekendiefvriendelijke maatregelen en teelten.

Hydrologie De waterhuishouding in de Koning Kieldrechtpolder is afgestemd op het landbouwgebruik. In dit gebied gebeurt geen hydrologische monitoring.

Beheer en aanbevelingen

  • Blijvend landbouwbeheer
    • Ruimte voor innovatieve landbouw die zowel ecologisch als landbouwkundig/economisch rendeert