Groenknolorchissite

In een zone palend aan het noordwestelijk deel van Haasop werd in 2007 een populatie groenknolorchis ontdekt. Sindsdien richt het terreinbeheer zich er via een specifiek kap- en maairegime op het behoud en de uitbreiding van de groenknolorchissite. Op het hoogtepunt was er sprake van 3 in elkaar overgaande clusters.
Evaluatie habitatontwikkeling Sedert 2016 kent de populatie groenknolorchis een sterke achteruitgang. Grote boosdoener was meestal de veel te droge voorjaren en een te lage grondwaterstand. Groenknolorchis is heel gevoelig voor de hydrologische omstandigheden. De groeiplaats moet tot laat in het voorjaar geïnundeerd zijn, met een nog vochtige, maar niet geïnudeerde bodem tijdens het uitkomen in de maand juni. Ten noorden van Haasop is een nieuwe, zeer kleine groeiplaats gevonden in de afwateringsgracht van de spoorweg. Maar ook daar lijkt groenknolorchis bedreigd door de droogte. Om dit droogteprobleem te verhelpen, werd hydrologisch onderzoek gedaan. Op basis van de resultaten plaatste de MLSO een grondwaterkerend scherm begin 2022 die de groenknolorchiszone hydrologisch isoleert zodat het water er niet wegstroomt en het grondwaterpeil verhoogt. We hopen dat de groenknolorchis hier heel goed op reageert.    

Beheer en aanbevelingen

  • Water
Een goede controle van de waterstand is essentieel. In de maanden juni – juli is een hoge grondwaterstand van baserijk water noodzakelijk. Voor deze periode moet de standplaats licht geïnundeerd zijn.
  • Openhouden van het landschap
Struweelvorming mag niet te sterk aanwezig zijn. Het struweel werd d laatste jaren op grote schaal verwijderd.
  • Bijkomende ruimte
Bijkomende groeiplaatsen die hydrologisch onafhankelijk zijn van de huidige standplaatsen, zouden het risico op lokaal uitsterven beperken.