Golf Kallo

Toen de Golfclub van Kallo in 2012 uitbreidde van 6 naar 9 holes, engageerde de club zich ertoe om een ‘ecogolf’ te worden, met een viersterrenlabel. Enkele natuurzones binnen het terrein, zoals enkele zones met orchideeën, zal de Golf beschermen en uitbreiden. Daarnaast is de Golf belangrijk als leefgebied voor de rugstreeppad en enkele vleermuizen. Een goedgekeurd beheerplan moet de bescherming van de natuurwaarden garanderen. De ‘ecozone’ maakt deel uit van het netwerk Ecologische Infrastructuur van de Haven (EIN).
Evaluatie en habitatontwikkeling    

Beheer en aanbevelingen

  • Beheerplan
Vandaag ligt een ontwerp beheerplan voor de Golf bijna klaar ter goedkeuring. Dit beheerplan moet afgewerkt en uitgevoerd worden om de natuurwaarden op de Golf te herstellen en te beschermen.