Nieuw Arenbergpolder Yves Adams

Nieuw-Arenbergpolder

De Nieuw Arenbergpolder is een groot landbouwgebied van omweg bij de 600ha. Een klein deel van deze polder (22ha) is momenteel ingericht als ecologisch waardevolle polder. De ligging van de Nieuw-Arenbergpolder naast bestaande en toekomstige natuurgebieden, maakt de polder geschikt voor maatregelen om het landbouwgebied in de toekomst te verrijken met kiekendiefvriendelijke maatregelen en teelten.

Evaluatie en habitatontwikkeling

 

Beheer en aanbevelingen

  • Blijvend landbouwbeheer
  • Ruimte voor innovatieve landbouw die zowel ecologisch als landbouwkundig/economisch rendeert
  • Een kwalitatief beheer van de percelen ‘ecologisch waardevolle polder’