C59 Yves Adams

C59

C59 maakt deel uit van de 200ha strand- en plasgebied als compensatie voor Deurganckdok. In 2008 werd het opgespoten terrein functioneel ingericht als strand- en plasgebied.

Evaluatie en habitatontwikkeling

C59 had een tijdelijk karakter. Dat maakt dat de eerste jaren weinig werd geĆÆnvesteerd in het gebied. De vegetatiesuccessie zorgde dat in het gebied al snel niet echt meer sprake was van een pionierssituatie. Na de vernietiging van het GRUP veranderde de perceptie op het gebied. Ook C59 moet nu maximaal bijdragen aan de instandhoudingsdoelen. Sedert 2018 werd hard gewerkt aan de optimalisatie van het gebied. De verruiging en bosopslag werden terugggedrongen. Een elektrische afrastering werd geplaatst rond het gebied om grondpredatoren buiten het gebied te houden. Dankzij het jaarlijks maaibeheer blijft het landschap er nu open. Jagende kiekendieven boven Prosperpolder, de Arenbergpolders en Doelpolder doen ook C59 aan als onderdeel van een groter aaneengesloten, open gebied met voldoende prooidiversiteit.  

Beheer en aanbevelingen

  • Openhouden van het landschap

Het openhouden van het landschap, te samen met predatiewerende maatregelen zijn levensnoodzakelijk voor de strand- en plasbroeders op C59. Het broedeiland moet kaal tot vegetatiearm blijven.

  • Predatiebescherming

In 2021 werd een elektrisch, goed functionerend, voswerend raster geplaatst, cruciaal in het buitenhouden van vos. Dit raster vraagt om een consequent onderhoud.