Zoetwaterkreek Yves Adams

Zoetwaterkreek

De Zoetwaterkreek vormt één geheel met het weidevogelgebied ‘Putten West’. Ook de compensatieopgaves voor Deurganckdok worden voor beide gebieden samengenomen: 17.8 ha riet en water (Zoetwaterkreek), 52ha weidevogelgebied (Putten West) en 23ha ecologisch waardevolle polder (Putten West).
Doel
Compensatiedoel Deurganckdok: 200ha

Evaluatie en habitatontwikkeling

Hydrologie

Beheer en aanbevelingen

 •  

  • Openhouden van het landschap:

  De eilanden in de kreek worden jaarlijks gemaaid. De boomopslag in het gebied is verwijderd.

  • Predatiebescherming

  Zowel het noordelijk als het zuidelijk deel van Putten West (incusief de Zoetwaterkreek) zijn elektrisch afgerasterd. Dit raster vraagt om een volgehouden onderhoud.

  • Broedeilanden

  Sedert 2012 voorzien visdiefvlotjes broedplaatsen voor de visdief. Met succes. In 2019 werden de visdiefvlotjes onderverdeeld in compartimenten met een houten raster zodat de eieren stabieler zouden liggen. In 2020 werd een nieuw, groot visdiefeiland geïnstalleerd. Dit vlot biedt ruimte aan een 100-tal visdiefnesten. Zaak is nu kokmeeuwen ervan te weerhouden de vlotten te koloniseren. Sommige eilanden blijven daarom afgedekt tot de visdieven uit het zuiden toekomen. De visdiefvlotjes vragen een jaarlijks onderhoud.

  • Beheerplan

  Goedkeuring beheerplan: 2023