Putten West

Putten West is een uitgestrekt weidevogelgebied, ontwikkeld als compensatiegebied voor Deurganckdok. De korte grazige grasmat en de aanwezigheid van veel plasdras, zorgt voor een hoge aantrekkingskracht op verschillende soorten broedvogels en overwinteraars.
Doel
Compensatiedoel Deurganckdok: 200ha

Evaluatie en habitatontwikkeling

Voor 2010 deden weidevogels het goed op Linkeroever. Nieuwe weidevogelgebieden als Putten West vingen de verliezen uit andere gebieden in haven- en landbouwgebied goed op. Na 2010 keerde die trend. De populatie van typische weidevogels zoals de grutto en de tureluur zagen we de laatste jaren drastisch dalen. De kievit en de scholekster deden het iets beter. Die dalende cijfers waren grotendeels te wijten aan de vos, al speelden de droge voorjaren van 2019 en 2020 evenmin in de kaarten van de weidevogels. Putten West werd daarom volledig vosproof uitgerust: met beveiligde eilandjes, veilige visdiefvlotten en elektrische voswerende rasters zowel rond het noordelijk als het zuidelijk deel van Putten West. Die aanpak loont. De monitoringsgegeven tonen duidelijk een breuk in de negatieve trend. Er is hoop een herstel van de populatie weidevogels mede dankzij dit gebied.  

Hydrologie

Beheer en aanbevelingen

  • Beheerplan
Het ontwerp beheerplan zal in 2023 in officiële goedkeuringsprocedure worden gebracht.
  • Predatorbeveiliging
Rondom Putten West plaatsten we in de periode 2018 – 2020 elektrische afrasteringen rond zowel het noordelijke als het zuidelijke stuk.
  • Broedeilanden
De visdiefvlotjes in Putten West werden aangevuld met een groot visdiefvlot van 10 op 15 meter in 2020. De vlotjes worden jaarlijks bij het begin van het broedseizoen afgedekt tot de eerste visdieven aankomen om te voorkomen dat meeuwen de vlotjes koloniseren, nog voor de visdieven de kans krijgen zich er te vestigen.
  • Openheid van het landschap
We herstelden de openheid van het landschap door wilgenopslag en andere houtige vegetatie weg te halen. De gefreesde zones zaaiden we opnieuw in met Italiaans raaigras. Lokale landbouwers staan mee in voor het begrazingsbeheer in de periode van 1 juni tot november.
  • Water
We stuwden de waterstand hoger op. Jaarlijks worden de grachten gereten.
  • Biodiversiteit
We beschermen bijzondere soorten bloemen, zoals de orchideeën in het zuidelijk blok van Putten West (bijenorchis, rietorchis, hondskruid,…).