Prosperpolder Zuid fase 2

Een kleiner deel van Prosperpolder Zuid, de zuid-westelijk gelegen driehoek bekend onder de noemer ‘Prosperpolder Zuid - fase 2’ blijft voor de toekomst verankerd als een volwaardig landbouwgebied conform de afspraken gemaakt in de Verbondstekst.