Doelpolder Zuid Yves Adams

Doelpolder Zuid

Doelpolder Zuid vormt vandaag een landbouwgebied tussen de Doelpolder Midden, de Putten en de surrogaat kust-gebieden MIDA, C59 en het gedempt deel Doeldok. Binnen het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) onderzoekt men of een deel van Doelpolder Zuid een goede locatie is voor de compensatie van leefgebieden die bij de realisatie van het ECA zouden verloren gaan: riet en water, weidevogelgebied en foerageergebied bruine kiekendief.

Evaluatie en habitatontwikkeling

Vandaag al bezoeken jagende kiekendieven geregeld de zuidelijke Doelpolder als onderdeel van een grote aaneengesloten open strook met voldoende prooidiversiteit: van de Prosperpolder tot en met het gedempt deel Doeldok en de Putten. Ook ganzen zie je in de wintermaanden vaak in het gebied. Als landbouwgebied wordt dit gebied niet specifiek gemonitord.  

Hydrologie per jaar

De waterhuishouding in Doelpolder Zuid is afgestemd op het landbouwgebruik. In dit gebied gebeurt geen hydrologische monitoring.

Beheer en aanbevelingen

nvt