Doelpolder Midden Yves Adams

Doelpolder Midden

Vandaag is Doelpolder Midden een landbouwgebied. Vanaf 2025 plant de Vlaamse Overheid er de realisatie van het Sigmaplan. Doelpolder Midden wordt dan samen met Doelpolder Noord één getijdengebied met een gecontroleerd gereduceerd getij (GGG) als onderdeel van het Grenspark Groot Saeftinghe.
Doel
Compensatiedoel Deurganckdok: 200ha

Evaluatie en habitatontwikkeling

nvt  

Hydrologie

De waterhuishouding in Doelpolder Midden is afgestemd op het landbouwgebruik. In dit gebied gebeurt geen hydrologische monitoring.

Beheer en aanbevelingen

Willen we de werken in het kader van het Sigmaplan voor Doelpolder-Midden effectief kunnen opstarten in 2025, dan starten we best met de voorbereidende studies en procedures, binnen het kader van de afspraken neergelegd in de Verbondstekst.