Oud Arenbergpolder Yves Adams

Oud-Arenbergpolder

De Oud- Arenbergpolder is een groot landbouwgebied van om en bij 227ha. De ligging van de Oud-Arenbergpolder naast bestaande en toekomstige natuurgebieden, maakt de polder heel geschikt voor maatregelen om het landbouwgebied in de toekomst te verrijken met kiekendiefvriendelijke maatregelen en teelten.

Evaluatie en habitatontwikkeling

Beheer en aanbevelingen

  • Blijvend landbouwbeheer
  • Ruimte voor innovatieve landbouw die zowel ecologisch als landbouwkundig/economisch rendeert