Verrebroekse Plassen Yves Adams

Verrebroekse Plassen

Pal aan het uiteinde van het nog onvoltooide Verrebroek dok, strekken de Verrebroekse Plassen zich uit. Dankzij de verscheidenheid aan vooral natte biotopen, vormen ze een aantrekkelijk natuurgebied, zowel voor broedende als voor doortrekkende en overwinterende watervogels. De Verrebroekse Plassen gelden als een tijdelijke compensatie van 75ha voor het verlies van plas en oever gebieden door Deurganckdok en voor het verlies van Putten Plas.

Evaluatie en habitatontwikkeling

Sedert 2003 is er op de takkenhoop in de grote waterplas een kolonie lepelaars gevestigd -  de belangrijkste kolonie van Vlaanderen. De vospredatiewerende maatregelen bleken in 2017 hoogdringend: de vos zag in de takkenhoop een gedekte tafel. Het weren van vos lijkt te lukken: in 2021 en 2022 deed de kolonie het terug goed in de Verrebroekse Plassen. Dankzij grootschalige ontbossingswerken ondergingen de Verrebroekse Plassen in 2021 een metamorfose. Verschillende soorten reageerden hier meteen positief op.

Hydrologie

 

Beheer en aanbevelingen

  • Beheerplan

Een nieuw beheerplan voor de Verrebroekse Plassen werd goedgekeurd in 2022.

  • Broedeilanden

De vos ontdekte in de takkenhoop van de lepelaars een gedekte tafel. Beperkte versterkingen aan de takkenhoop brachten geen soelaas in 2018. Pas in 2020 kwamen de lepelaars terug: een robuust raster schermt de takkenhoop nu met succes af van vos. In 2020 bouwden we een nieuw, grote visdiefeiland van 10 op 15 meter, dat plaats biedt aan een 100-tal visdiefnesten

  • Bescherming tegen predatoren

In 2021 plaatsten we rond het volledige gebied van de Verrebroekse Plassen een elektrisch voswerend raster van 1,6 meter hoog. Ook tussenrasters werden geplaatst, zodat het gebied opgedeeld werd in compartimenten, wat ons toelaat het begrazingsbeheer beter te organiseren. Ook rond de takkenhoop van de lepelaars kwam een robuust voswerend raster.

  • Openhouden landschap

Begrazing is noodzakelijk in de Verrebroekse Plassen, om de openheid van het gebied te vrijwaren en om te vermijden dat grondpredatoren vrij spel krijgen. De schapenbegrazing volstond niet. In 2020 voeren we grootschalige ontbossings- en egalisatiewerken uit: een metamorfose voor het gebied! In de winter ontvangen we sinds 2021 een kudde waterbuffels om ons te helpen de vegetatie kort te houden.