Blokkersdijk Yves Adams

Blokkersdijk

Blokkersdijk is een opgehoogd gebied met centraal gelegen een grote voedselrijke, ondiepe waterplas die met een brede rietkraag wordt omzoomd. Blokkersdijk ligt in Zwijndrecht en niet binnen het Vogelrichtlijngebied van de Benedenschelde, maar binnen het Vogelrichtlijngebied ‘De Kuifeend en de Blokkersdijk’. Het valt zo buiten het werkingsgebied van de beheercommissie. Maar heel wat van onze doelsoorten leven en genieten mee van dit naburig natuurgebied.

Beheer en aanbevelingen

De connectiviteit tussen de natuurgebieden binnen het Vogelrichtlijngebied van de Beneden-Schelde en het Vogelrichtlijngebied Blokkersdijk is belangrijk, zowel voor broedvogels, overwinterende en doortrekkende watervogels als andere beschermde soorten zoals de rugstreeppad. Beide Vogelrichtlijngebieden ondersteunen elkaar dankzij die connectiviteit.