MIDA_YvesAdams

MIDA

Sedert 2008 doet de MIDA dienst als tijdelijke strand- en plasvlakte als onderdeel van de 200 ha 'strand en plas' -compensatiegebieden in het kader van Deurganckdok. In 2009 werd het gebied geoptimaliseerd met een broedeiland van ca. 7 ha met ringgracht. Dit gebeurde als milderende maatregel voor het verdwijnen van de 'Meeuwenbroedplaats', een tijdelijke strand- en plasvlakte die zich aan de kop van het Deurganckdok bevond.
Doel
Compensatiedoel Deurganckdok: 200ha

Evaluatie en habitatontwikkeling

De MIDA had een tijdelijk karakter. Dat maakt dat de eerste jaren weinig werd geïnvesteerd in het gebied. De vegetatiesuccessie zorgde dat in het gebied al snel niet echt meer sprake was van een pionierssituatie. Na de vernietiging van het GRUP veranderde de perceptie op het gebied. Ook de MIDA moet nu maximaal bijdragen aan de instandhoudingsdoelen. Sedert 2018 werd hard gewerkt aan de optimalisatie van het gebied. De verruiging en bosopslag werden terugggedrongen. Een elektrische afrastering werd geplaatst rond het broedeiland om grondpredatoren buiten het gebied te houden. Dankzij het jaarlijks maaibeheer blijft het landschap er nu open. Jagende kiekendieven boven Prosperpolder, de Arenbergpolders en Doelpolder doen ook de MIDA aan als onderdeel van een groter aaneengesloten, open gebied met voldoende prooidiversiteit.