Bewonerswandeling beheerplan maart 2023

Publieke consultatie beheerplan Hedwige-Prosper

2023-05-22

Om het Hedwige-Prosperproject de komende decennia op de best mogelijke manier te beheren, heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een Geïntegreerd beheerplan opgemaakt voor het Hedwige-Prosperschor, Schor Ouden Doel en Paardenschor. Het gebied werd grotendeels aangeduid als natuurreservaat.

Het plan zoomt in op het beheer van het nieuwe getijdengebied dat in het kader van het Sigmaplan werd aangelegd. Bedoeling is om de fauna en flora die het gebied herbergt op een duurzame manier te behouden en te versterken. De soorten die dankzij het beheerplan speciale aandacht krijgen, zijn bijvoorbeeld de Blauwborst, de Kluut en de Rugstreeppad. Ook voor de Bruine kiekendief worden maatregelen genomen. Omdat Schor Ouden Doel reeds in de jaren zeventig als landschappelijk erfgoed werd erkend, werd ook dit aspect meegenomen in het plan.

Je kan het plan digitaal inkijken op de website van Natuur en Bos of gaan inkijken op het gemeentehuis van Beveren. Van 22/05/2023 tot en met 22/06/2023 loopt een publieke consultatie over dit plan. Tijdens die periode kan je opmerkingen of bezwaren indienen. Dat kan via mail tim.audenaert@vlaanderen.be of schriftelijk aan:

Agentschap voor Natuur en Bos - AVES
t.a.v. Tim Audenaert
Lange Kievitstraat 111-113 bus 63
2018 Antwerpen