Bewonerswandelingen Drijdijck/Spaans Fort

Goede voornemens en leuke vooruitzichten voor 2022?! In het voorjaar neemt boswachter Bram Vereecken de omwonenden van Drijdijck en het Spaans Fort mee tijdens een begeleide wandeling. Hij vertelt hen welk beheer we in deze gebieden de komende jaren plannen: hoe we in een ‘plas en oever’-gebied zoals Drijdijck en een ‘riet en water’-gebied zoals het Spaans Fort de typische soorten die er zich thuis voelen, in de toekomst verder ondersteunen. Hoe zorgen we dat het riet zich goed ontwikkelt voor blauwborsten in het Spaans Fort? Hoe zorgen we voor ideale plekjes waar vogels als de lepelaar graag en veilig broeden in Drijdijck? Waar is er ruimte om ook mensen te laten wandelen en te laten genieten? Ons antwoord lees je in het natuurbeheerplan. Weet je graag meer? 
 
Publieke consultatie beheerplannen Drijdijck, Spaans Fort en Haasop Ben je benieuwd naar meer details van de natuurbeheerplannen? Tijdens de publieke consultatie kan je de beheerplannen online inkijken via natuurenbos.be/natuurbeheerplannen-in-publieke-consultatie of op papier bij de dienst Stedenbouw in het gemeentehuis van Beveren (Gravenplein 8 - elke dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 8.30 tot 12.30 u.) 
 
Drijdijck/Spaans Fort: Publieke consultatie beheerplannen Drijdijck, Spaans Fort: 14 maart – 14 april 2022 Bewonerswandeling: 13 maart van 10 tot 13 u. – hapje en drankje voorzien! Schrijf je hier in voor 6 maart 2021 Vertrekpunt: Parking Spaans Fort ter hoogte van de Sint-Michielsstraat Ook voor Haasop stellen we je graag een natuurbeheerplan voor. Publieke consultatie beheerplan Haasop: 23 mei – 23 juni 2022