Visdief_kuiken

Spectaculair broedsucces aan Waaslandhaven

De natuurgebieden in en rond de Waaslandhaven zijn populaire bestemmingen voor vogelspotters dankzij de vele bijzondere soorten die er te zien zijn. Vogels als de kluut, de lepelaar en de smient zoeken er voedsel, rust of een veilige plaats om te broeden. Het gaat over relatief kleine natuurgebieden en de vogels zijn niet de enige soorten die er naar voedsel komen zoeken. Zoveel vogels op zo’n beperkte oppervlakte, dat is een aantrekkelijk aanbod voor roofdieren, zeker tijdens het broedseizoen. Eén enkele vos of steenmarter kan al een ware ravage aanrichten. Daarom werkten experts van Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek een set maatregelen uit om geschikte en veilige broedplaatsen te voorzien. “In de eerste plaats proberen we de roofdieren op afstand te houden”, vertelt Laurent Vanden Abeele van Natuur en Bos. “Bijvoorbeeld door broedeilanden aan te leggen of afsluitingen te zetten, de zogenaamde vossenrasters. Maar we proberen ook te vermijden dat er hoge bomen in de buurt zijn, want die gebruiken buizerds en kraaiachtigen als uitkijkpost.” De ingrepen hebben hun effect niet gemist. Het afgelopen broedseizoen was een groot succes voor heel wat soorten, zoals de scholekster, de tureluur en de lepelaar. “Ik ben in het bijzonder blij voor de kluten”, zegt Vanden Abeele. “Die hebben weinig andere geschikte broedplaatsen in deze streek en hun populatie is erg kwetsbaar. Maar dit jaar deden ze het heel goed.”