Bewonerswandeling Groot Rietveld en Rietveld van Kallo

Op zaterdag 6 november organiseren we een begeleide wandeling langs de rietvelden van Kallo voor de omwonenden. Tijdens de wandeling vertelt onze boswachter, Bram Vereecken, over de manier waarop we de natuurwaarde van de gebieden in stand houden en versterken, van nu tot 2045.

Rietvelden hebben een belangrijke ecologische functie. Ze huisvesten tal van typische dier- en plantensoorten. Onder meer de bruine kiekendief, de roerdomp en de kleine karekiet vinden er voedsel en beschutting in het riet. Daarnaast slaan rietvelden ook heel wat CO2 op en dragen ze zo bij aan de strijd tegen de klimaatverandering. Helaas is Vlaanderen al de overgrote meerderheid van haar rietvelden kwijtgeraakt. De gebieden die nu overblijven, staan onder druk door toenemende droogteperiodes en verstedelijking. Zeker in hun huidige, kwetsbare positie worden ze ook makkelijk overwoekerd door andere planten. In het Groot Rietveld bijvoorbeeld, overschaduwen en verdringen opgeschoten bomen zoals wilgen de riet- en oeverplanten. Daardoor dreigen de vele vissen, insecten en vogels die afhankelijk zijn van de rietvelden, hun voedingsbron en leefgebied kwijt te raken. Op korte termijn kappen we daarom bomen in het gebied. Zo komt er weer plaats vrij voor een uitgestrekt en gezond rietveld dat bruist van het leven.