Bruine Kiekendief

Openbaar Onderzoek inrichtingsnota Bruine Kiekendief

2023-04-27

De Bruine Kiekendief, een Europees beschermde roofvogel, verdween de laatste jaren meer en meer uit het landschap. Het Agentschap voor Natuur en Bos wil deze vogelsoort vooruit helpen door 150ha landbouwgebied, verspreid over de gemeenten Beveren, Zwijndrecht en Sint-Gillis-Waas, opnieuw voedselrijk te maken voor deze soort. Dat kan ondermeer via specifieke landbouwteelten die zowel voor de Kiekendief als voor de landbouwer, interessant kunnen zijn. De inrichtingsnota maakt hiervoor maatregelen en instrumenten beschikbaar. Het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt landbouwers die hier vanaf 2024 vrijwillig wensen aan mee te werken.

Openbaar onderzoek

Van 28 april 2023 tot en met 28 mei 2023 loopt het openbaar onderzoek over het ontwerp van de inrichtingsnota  ‘Instandhoudingsmaatregelen foerageergebied Bruine Kiekendief voor het Vogelrichtlijngebied ‘BE23013336 Schorren en Polders van de Beneden-Schelde’.

In die periode kan u het ontwerp inrichtingsnota inkijken:

 • Via deze linken naar de inrichtingsnota (deel 1deel 2)
 • in het gemeentehuis van de  drie betrokkenen gemeenten
  • Beveren: dienst stedenbouw, Gravenplein 8, Beveren
   Meer info via de website van de gemeente Beveren.
  • Zwijndrecht: dienst Leefomgeving, Binnenplein 1, Zwijndrecht
   Meer info via de website van de gemeente Zwijndrecht.
  • Sint-Gillis-Waas: in het administratief- en Bestuurscentrum, Burgemeester Omer De Meyplein 1, Sint-Gillis-Waas
   Meer info via de website van de gemeente Sint-Gillis-Waas.

Bezwaren of opmerkingen?
Tijdens de periode van het openbaar onderzoek (uiterlijk tot 28 mei 2023)  kan u uw bezwaren en opmerkingen aangetekend of tegen ontvangstbewijs overmaken:

 • door uw bezwaarschrift  aangetekend te versturen naar één van volgende adressen
  • College van Burgemeester en Schepenen, Gravenplein 8, 9120 Beveren of via linkeroever@beveren.be
  • College van Burgemeester en Schepenen,  Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht of via milieu@zwijndrecht.be
  • College van Burgemeester en Schepenen, Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas
  • Agentschap voor Natuur en Bos, afdeling Oost-Vlaanderen - Sigmaplan, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 Gent

    

 • door uw bezwaarschrift af te geven tegen ontvangstbewijs bij 
  • Gemeentebestuur Beveren: dienst Stedenbouw, Gravenplein 8, 9120 Beveren
  • Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas administratief- en Bestuurscentrum, Burgemeester Omer De Meyplein 1
  • Gemeentebestuur Zwijndrecht:  elke werkdag van xu tot xu, dienst, adres
  • Agentschap voor Natuur en Bos, afdeling Oost-Vlaanderen - Sigmaplan, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 Gent

 

Op basis van de binnengekomen bezwaren en adviezen past het Agentschap voor Natuur en Bos het ontwerp inrichtingsnota aan. Uiteindelijk is het de Vlaamse Regering die de inrichtingsnota zal goedkeuren.