Smient

Bescherming
Doelsoort S-IHD-besluit

Natuurdoel

Wintergemiddelden en wintermaxima van smient op de Linkerscheldeoever: De wintermaxima van de smient zijn al jaren aan het dalen. De wintergemiddelden de laatste jaren ook. Terwijl de doelstelling voor het wintergemiddelde wel nog gehaald werd in de winter van 2017-2018, is dat voor de wintermaxima al een tijdje niet meer het geval. Doelpolder Noord en Putten West zijn de gebieden bij uitstek voor deze grazer onder de eenden.

Beheer en aanbevelingen

Graslanden met korte, grazige vegetatie zijn precies wat een typische grazer zoals de smient nodig heeft. Net zoals vele andere soorten op Linkerscheldeoever.