Goudplevier

Bescherming
Doelsoort S-IHD-besluit

Natuurdoel

Wintergemiddelden en wintermaxima van goudplevier op de Linkerscheldeoever: Goudplevieren vind je exclusief in de weidevogelgebieden en de polders. Ze lijken de laatste jaren met iets minder te zijn. De doelstelling van 500 exemplaren als wintermaximum werd voor het laatst gehaald in 2014. Goudplevieren zijn zwervers. Soms zijn ze een aantal weken aanwezig om daarna weer te verdwijnen. Op Linkerscheldeoever gaat het meestal over 1 groep.

Beheer en aanbevelingen

Goudplevieren gebruiken zowel het akkerland als de weidevogelgebieden. Het is belangrijk dat die weidevogelgebieden goed beheerd worden, zodat het gras er in het najaar kort is.