Natuurinclusieve landbouw

Landbouw en natuur beheren samen het landschap. In dit landschap hebben ze ook enkele gemeenschappelijke doelen en zoeken we naar win-wins voor beide sectoren.


Op de Linkerscheldeoever vormt de bruine kiekendief een uitnodiging om de biodiversiteit in het landschap te herstellen en deze roofvogel er terug van een prooiaanbod te voorzien. Steeds meer mensen uit zowel natuur-, landbouw- als havenorganisaties gaan in op deze uitdaging. Dat hoeven ze niet enkel te doen uit liefde voor de biodiversiteit.

  • De nood om te werken aan een goed instandhoudingsbeleid is noodzakelijk om ook een compensatiebeleid uit te tekenen. Inzetten op natuurinclusieve landbouw verlaagt de druk op de ruimte. Waar landbouw zelf natuurdoelen realiseert, is de nood aan bijkomend natuurgebied minder groot.
  • Streven naar een natuurinclusieve landbouw, betekent een stap vooruit in de ecologische gezondheid van het landbouwgebied. Hoe meer biodiversiteit, hoe vruchtbaarder de bodem, hoe meer de bodem bestand is tegen droogte en overvloedige neerslag en hoe beter de gewassen beschermd zijn tegen ziektes en plagen. Bruine kiekendieven, weidevogels, muizen, sprinkhanen en andere insecten … ze zijn de graadmeters van een gezonde landbouw(bodem).
  • Natuurinclusieve ladbouw zet hoogwaardige landbouwproducten op een positieve en innovatieve manier in een (vernieuwde) markt. Het Grenspark Groot Saeftinghe zet in op een eigen streekmerk als een kwaliteitslabel. Het biedt landbouw nieuwe perspectieven voor de toekomst met een nieuw verdienmodel. Het Grenspark Groot Saeftinghe en het landbouwinnovatiefonds organiseren hier een levend lab, een proeftuin voor innovatieve landbouw, een startpunt voor een nieuw ondernemerschap dat deze regio kan onderscheiden van andere.
  • Natuurinclusieve landbouw kan een bijdrage leveren aan een klimaatadaptief waterbeleid: het ophouden en stockeren van water en het duurzaam omgaan met grond- en oppervlaktewater …