Een landschap op mensenmaat

De natuurgebieden op de Linkerscheldeoever zijn prachtig. Natuurlijk moeten ook mensen hiervan kunnen genieten. We nodigen hen uit er mee zorg voor te dragen.


Natuurlijk moeten omwonenden, recreanten en bezoekers mee kunnen genieten van onze natuur. Hoe maken wij een bezoek aan de natuurgebieden aangenaam? En hoe vragen wij omwonenden, recreanten en bezoekers mee te zorgen voor onze natuur?

Toegankelijke natuurgebieden

Hoe zorgen we voor toegankelijke natuurgebieden zonder de ecologische draagkracht van de relatief kleine, en dus kwetsbare, natuurgebieden op de Linkerscheldeoever uit het oog te verliezen? In de eerste plaats door dit per gebied, flexibel en op maat uit te tekenen, zodat we maximaal inspelen op alles wat wél kan. Voor heel wat gebieden wordt in 2022 een toegankelijkheidsreglement goedgekeurd. Het werd aangepast op basis van de vragen en bedenkingen die omwonenden en geïnteresseerden lieten weten tijdens de publieke consultatie rond het ontwerp ervan eind 2021.

Het oog wil ook wat

De esthetiek van een landschap is een subjectief gegeven. Het landschap waarin we leven is verbonden met het verleden waarin het is ontstaan en met onze identiteit. Veranderingen in het landschap vallen ons daarom soms zwaar. Samenwerken met de erfgoedsector moet leidend zijn in hoe we met het landschap omgaan: waar bewaren we wat was, waar wegen de natuur- of andere noden door? Kunnen we met een nieuwe blik naar nieuwe landschappen kijken? Het zijn vragen waar we samen met partners vanuit erfgoed, maar ook met lokale inwoners, gebruikers, bestuurders … mee aan de slag gaan.

Onbekend is onbemind

Het is belangrijk om mensen te vertellen waarom sommige beperkingen noodzakelijk zijn om het ecologisch evenwicht in een gebied te behouden. Mensen brengen soms onbedoeld schade toe aan de natuur. Het natuurverhaal moeten we systematisch tot bij mensen brengen.

Alternatieven voorzien

Je hond de vrije loop laten, in het water plonzen wanneer de temperatuur de hoogte ingaat, schaatsen bij strenge vorst … Waar of wanneer kan het wel? Het is belangrijk dat mensen een alternatief aangeboden krijgen wanneer de intensiteit van menselijke activiteiten de draagkracht van kwetsbare soorten overstijgt.