Bruine Kiekendief

Inrichtingsnota Foerageergebied Bruine Kiekendief

Lees meer over het ontwerp 'Inrichtingsnota Instandhoudingsmaatregelen foerageergebied Bruine Kiekendief voor het Vogelrichtlijngebied BE23013336 Schorren en Polders van de Beneden-Schelde’.

Lees hier: 

van het ontwerp.