IJsvogel

Bescherming
Bijlage 1 Vogelrichtlijn

Natuurdoel

In 2022 bedroeg het aantal broedterritoria 2. De instandhoudingsdoelstellingen zijn hiermee behaald. Voor deze soort zijn er geen compensatiedoelstellingen.

Het gebrek aan geschikte plaatsen om een nesthol uit te graven heeft als gevolg dat de IJsvogel in het gebied een zeer schaarse broedvogel blijft. Op de Verrebroekse Plassen, niet toevallig het gebied met de meeste dijken, zit vrijwel jaarlijks een broedpaar. Daarnaast was er in 2022 ook nog een broedpaar aan Fort Liefkenshoek. 

Beheer en aanbevelingen

De enige manier om meer in te zetten op deze soort is door het creëren van kunstmatige nestplaatsen. Dit kan bijvoorbeeld in gebieden die in of aansluitend liggen bij opgespoten terreinen waar er gemakkelijker een steilwand kan gecreëerd worden.